Cho phép thực hiện đồng thời hai dự án theo hợp đồng BT

Cho phép thực hiện đồng thời hai dự án theo hợp đồng BT: Dự án đường vành đai 2,5 và Dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim Định Công.

Ngày 03 tháng 01 năm 2014, xét thấy sự quan trọng của tuyến đường vành đai 2.5;; Xét đề nghị của UBND TP. Hà Nội; Văn phòng Thủ tướng Chính Phủ đã có công văn gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao dự án khác; (là dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc – Tây Bắc Đại Kim Định Công); để nhà đầu tư thực hiện đồng thời với dự án đường vành đai 2.5.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng BT; đối với dự án này theo quy định; đảm bảo hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư.;

Công văn đã được Phó Thủ Tướng – Hoàng Trung Hải ký và đóng dấu; gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính.;

Đây là bước quan trọng nhất, Thành phố Hà Nội đã đồng ý cho phép thực hiện đồng thời hai dự án; tạo điều kiện cho Nhà đầu tư có thể tiến hành song song dự án; đường vành đai 2.5 và dự án Khu đô thị mới Đại Kim Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0941 399999