Thông tin pháp lý dự án

 • Ngày 17/6/2005 UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tỷ lệ 1/500 – Số: 88/2005/QĐ-UBND;
 • Ngày 2/4/2010 thành phố chấp thuận thông qua hồ sơ đề xuất chỉ định nhà đầu tư số: 1504/QĐ-UBND;
 • Ngày 2/7/2013 UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001644;
 • Ngày 3/1/2014 Phó Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt cơ chế đặc thù cho phép thực hiện song song Dự án BT đường 2.5 – Dự án Đại Kim Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc số: 04/TTg-KTN;
 • Ngày 7/1/2014 Sở Xây Dựng Hà Nội ký hợp đồng BT với chủ đầu tư số 01/2014/HĐBT;
 • Ngày 20/01/2014 UBND TP Hà Nội quyết định giao dự án ĐẠI KIM – ĐỊNH CÔNG mở rộng để Nhà đầu tư thực hiện đồng thời dự án BT đường vành đai 2,5 số: 403/UBND-QHXDGT;
 • Tháng 3/2014 dự án được khởi công;
 • Ngày 18/05/2016 Thành phố phê duyệt hệ số điều chỉnh khung giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường số: 2436/QĐ-UBND;
 • Ngày 30/6/2017 UBND TP. Hà Nội quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tỷ lệ 1/500 số: 3964/QĐ-UBND
 • Ngày 14/7/2017 Chủ tịch TP. Hà Nội chỉ đạo gia hạn hợp đồng BT đến ngày 30/06/2018 hoàn thành vành đai 2,5;
 • Ngày 14/11/2017 UBND Quận Hoàng Mai thông báo ý kiến chỉ đạo về GPMB với 24 hộ trên địa bàn số: 3269/TB-UBND
 • Ngày 26/11/2018 UBND TP.Hà Nội ký Quyết định số 6446/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc KDT mới Đại Kim – Định Công, tỷ lệ 1/500.
 • Ngày 28/12/2018 Thủ tướng chính phủ ký Nghị Quyết số: 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT.
 • Ngày 25/1/2019, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với UBND quận Hoàng Mai và Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà tổ chức công bố điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 6446/QĐ-UBND.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0941 399999